Услуги

 • Настройка на горелка - Настройва се горивният процес с газоанализатор за оптимална работа на горелката.
 • Профилактика на котел - Разглобяване на всички капаци на горивните канали и горивната камера на котела, и пълното им почистване.
 • Профилактика на горелка – сменяват се или се почистват всички филтиращи елементи на горелката, почистват се каналите на турболатора, смяна на дюзите (само при нафтовите горелки), визуален преглед на здравината и годността за работа на отделните части, настройка с газоанализатор за оптимална работа на горелката.
 • Профилактика на климатик – почистване на всички филтри, обработват се вътрешния и външния топлообменник със специален разтвор за премахване на прахта и отлаганията получили се в следствие на кондензообразуването, измерване на работните налягания във фреоновия кръг.
 • Гаранционна и извънгаранционна поддръжка на нафтови, газови, пелетни и маслени горелки
 • Гаранционна и извънгаранционна поддръжка на стенни газови и електрически котли
 • Гаранционна и извънгаранционна поддръжка на климатици и климатични системи
 • Монтаж на климатици
 • Цялостно изграждане на отоплителни инсталаций и соларни системи
 • Изграждане на автоматика за оптимизаране и подобряване работата на отоплителната инсталация
 • Други