Предмет на дейност

  • Сервиз и дистрибуция на широка гама стенни газови котли, водогрейни котли
  • Сервиз и дистрибуция на на газови, маслени, нафтови и комбинирани горелки
  • Сервиз и дистрибуция на пелетни котли и на твърдо гориво
  • Монтаж и сервиз на климатици, термо помпи, агрегати и чилърни системи
  • Водопроводни инсталации
  • Инсталиране на слънчеви колектори за покриване необходимостта от енергия за получаване на битова гореща вода
  • Цялостно изграждане на отоплителни инсталации
  • Изграждане на автоматика за оптимизаране и подобряване работата на отоплителната инсталация

Партньори

MSD Team ООД поддържа трайни търговски отношения с почти всички водещи компании в отрасъла. Фирмата е получила правo да бъде официален сервиз и дистрибутор на: